bez.odwagi

166 tekstów – auto­rem jest bez.od­wa­gi.

Patologiczna nadzieja

mała Zo­sia i jej niedopałek
pod­nieco­ny Olek wśród swych działek
Ula na jej zdra­pek wiel­kim sie­dzi stosie
zaś An­tko­wi pożąda­nie gra na no­sie
zdol­ny Alek­sy w pus­tej butli
tyl­ko cze­mu, wszys­cy ta­cy smutni? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2016, 20:46

Pochwały dla ge­niu­szy. Suk­ce­sy dla ciężko pracujących. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 kwietnia 2016, 20:55

Ugi­nam się, lecz nie łamię. Każde uderze­nie mnie hartuje. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 kwietnia 2016, 23:02

Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 31 marca 2016, 21:58

Ludzie prze­ceniają to co są w sta­nie zro­bić w ciągu jed­ne­go dnia, jed­nakże zde­cydo­wanie nie do­ceniają te­go, co mogą zro­bić w ciągu roku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 marca 2016, 20:43

* * *

w blas­ku la­tar­ni
otoczo­nej nocą
łzy nieba na Ziemi
prag­nienie szczęścia
od­czu­wanie smutku 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 marca 2016, 20:32

cier­piące oczy
na twarzy tańczy uśmiech
naj­większa z cnót
 

haiku
zebrał 2 fiszki • 19 lutego 2016, 22:07

między żądzą a 
miłością pla­toniczną
gdzie tkwi granica? 

haiku
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2016, 22:07

ce­na spokoju
cier­pią tyl­ko jednostki
zmar­szczo­ne dłonie

ciepło w oczach
współczują zamożniejszym
wbrew doświadczeniu
 

haiku
zebrał 14 fiszek • 12 lutego 2016, 21:10

Choć uwie­rzyłem, nie pot­ra­fię wierzyć. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2016, 21:42

bez.odwagi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bez.odwagi

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 maja 2016, 13:21bez.odwagi sko­men­to­wał tek­st czytając in­nych nie poz­na­jesz [...]

14 maja 2016, 13:18bez.odwagi sko­men­to­wał tek­st ... praw­da jest jed­na... [...] 

2 kwietnia 2016, 23:27bez.odwagi sko­men­to­wał tek­st Uginam się, lecz nie [...]

2 kwietnia 2016, 23:15Cris sko­men­to­wał tek­st Uginam się, lecz nie [...]

12 marca 2016, 23:51marka sko­men­to­wał tek­st w blas­ku la­tar­ni otoczo­nej [...]

12 marca 2016, 20:46Cris sko­men­to­wał tek­st w blas­ku la­tar­ni otoczo­nej [...]

12 marca 2016, 20:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st w blas­ku la­tar­ni otoczo­nej [...]

20 lutego 2016, 15:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st cierpiące oczy na twarzy tańczy [...]

19 lutego 2016, 22:29wdech sko­men­to­wał tek­st cierpiące oczy na twarzy tańczy [...]

19 lutego 2016, 22:07bez.odwagi do­dał no­wy tek­st cierpiące oczy na twarzy tańczy [...]